Skidtur i Arådalens Naturreservat

Naturreservatet Arådalen
Naturreservatet Arådalen

Söder om topparna Hundshögen, Lillfjället, Hästryggen och Busjöfjället ligger en mosaik av fjäll, skog och myr med en lång tradition av fäbodliv och samisk kultur.

Område präglat av fäbodliv

Naturreservatet Arådalen är starkt präglat av Fäbodliv
Naturreservatet Arådalen är starkt präglat av Fäbodliv

Bönderna kring Oviksbygden har länge använt markerna som betesmark, under somrarna flyttade boskapsdjuren upp till Arådalen för att spara på betet hemmavid. I hjärtat av naturreservatet hittar du Östra Arådalens fäbod där kan du uppleva livet på en levande fäbod.

Lång tradition av samisk kultur

Mötte en ståtlig ren på väg upp till Oviksfjällen
Mötte en ståtlig ren på väg upp till Oviksfjällen

Tossåsens sameby har en lång tradition av samisk kultur och renskötsel i området. Betesmarkerna nyttjas året runt till renbete. I området finns tydliga spår av samer som levt och verkat i området.

Skogen

Hänglav draperad granskog
Hänglav draperad granskog

Området domineras av hänglav draperad granskog av varierande ålder. Det finns gott om död ved, torrakor och lågor. Ju närmare fjället du kommer så övergår det till lövskog. I utkanterna av myrarna reser sig en och annan reslig tall.

Granticka
Granticka

I pilgrimers spår

I pilgrimernas spår
I pilgrimernas spår

Pilgrimsleden Jämt-Norgeleden går genom reservatet från myrarna ovanför Ljåbuan vidare söder om valskaftet och genom fäboden Stuguberget för att sedan gå vidare mot Storsjö.

Skidtur med historisk prägel

Jag började min skidtur genom att kryssa mellan hänglavs draperade granar. Jag tog sikte mot höjden vid Stuguberget för att sedan ta mig ner till myrarna och bort till Fäboden Stuguberget. Jag åkte dit näsan pekade i mjuk och fluffig pudersnö.

I pilgrimernas spår

Jag fortsatte min skidtur mot fäboden vid Valskaftet i pilgrimernas spår längs Jämt/Norgeleden för att sedan skida mot Nybodarna och tillbaka till Fäbodvägen. Himmeln var jämngrå och ett stilla snöfall föll över de fjällnära skogarna. Hela turen mätte cirka 14km.

Foton från min skidtur

Vacker gran vid Nybodarnas Fäbod, som ett julkort. Känns som den räcker ända upp till himeln.
Fjällbjörkar nära fäboden nedanför Stuguberget.
Öppet vattendrag vid Valskaftets Fäbod

Taggar: