Sakrisberget Sörgraninge Mångfaldspark

I södra delen av Sollefteå kommun ligger Sörgraninge mångfaldspark som omfattar 1710 hektar. Landskapet är mycket varierande, med bergsmassiv, myrar, tjärnar och sjöar. Mångfaldsparken är starkt kuperad vilket gör att det finns många olika skogstyper med en stor artrikedom knutit till sig. Här har SCA jobbat på olika sätt för att stärka de värden som redan finns samt skapa nya. Djur och växtlivet i skogarna är anpassade till ett liv i skogar med naturliga störningar såsom stormar, översvämningar och framför allt bränder. 

Brandpräglad tallskog på Sakrisberget

Brandpräglad tallskog på Sakrisberget

Brandpräglad tallskog på Sakrisberget

På Sakrisberget finns en vacker brandpräglad tallskog i varierande ålder med många fina gamla gråa torrakor. I den brandhärjade tallskogen kan du hitta kolflarnlav som är helt beroende av bränd ved.

Torrakor på Sakrisberget

Torrakor på Sakrisberget

Fin stig med vacker utsikt

Solnedgång över Graningesjön

Solnedgång över Graningesjön

Uppe på Sakrisberget finns en fin stig på ca. 2km med en utsiktsplats över Graninge.  Här satt jag och beundrade den vackra solnedgången innan det var dags att krypa ner i sovsäcken.

Hitta hit

Hundtjärnen Sörgraninge

Hundtjärnen Sörgraninge

Söder om Graningesjön längs med väg 331, som går mellan Graninge och Bergeforsen ligger Sörgraninge mångfaldspark. För att komma till Sakrisberget så svänger du av vid norra infarten till mångfaldsparken och förbi två kolugnar som var i bruk mellan 1940-1946 där det tillverkades kol till bl a. bilarnas gengasaggregat under kriget. Sväng sedan första vänster och in på en liten grusväg, håll sedan höger och snart passerar du en liten vacker tjärn som heter Hundtjärnen. Snart kommer du till en liten backe som leder dig upp till en parkering vid Sakrisberget. Här börjar stigarna. Vandringen passar perfekt för familjeäventyret och går genom lätt terräng och det är inga större höjdskillnader.

Källa: Mångfaldspark i Sollefteå Kommun Sörgraninge SCA

Taggar: