I skog och mark

Foton tagna i naturreservat i Norrland och vårat kära grannland Norge.

De sista gammelskogarna huggs nu ned och ersätts med produktionsskogar, det blir ett ungt bestånd med träd i raka linjer. Träden huggs sedan ner innan det hunnit bli ett träd. Skogarna hanteras på samma sätt som att det vore en jordbruksåker.

Det går att plantera ett träd men inte en skog.

Skog som på bilderna nedan kan du snart bara hitta i skyddade naturreservat.

Tillbaka