Järvdalens Naturreservat

Järvdalens Naturreservat ligger i Åre kommun i renbetesland och är 2 022 hektar stort och består av orörd brandhärjad tallskog, gles björk och uråldrig granskog. Naturreservatet ligger mitt emellan Vålådalens Naturreservat i väst och Sällsjöfjället i öster. I naturreservatet hittar du myrmarker, sjöar och djupa raviner med friskt forsande bäckar.

Järvdalen i öster

Järvdalsbäcken

I öster ligger den djupaste ravinen Järvdalen där den trolska Järvdalsbäcken forsar fram på sin väg ned till Sällsjön, bäcken har sina källflöden i Sällsjöfjällen.

Trolsk tjärn

Trolsk tjärn i Järvdalens Naturreservat

Trolsk tjärn i Järvdalens Naturreservat

I Järvdalen hittade jag denna trolska tjärn. Fick höra av en vän på Instagram att den gröna färgen ska komma ifrån växtplankton som reflekterar ljus. Den gröna färgen varierar beroende på väder.

Skydda värdefulla naturmiljöer

Naturreservatet skapades år 2005 för att skydda den orörda och värdefulla naturmiljön och rennäringen som tillhör Tåssåsens sameby. Här finns också stora mängder död ved där många rödlistade arter trivs.

Järvdalens Naturreservat

Järvdalens Naturreservat

Färgrannt i Järvdalens Naturreservat

Färgrannt i Järvdalens Naturreservat

Vacker höstskrud i Järvdalens Naturreservat

Vacker höstskrud i Järvdalens Naturreservat

Klippor och forsande vatten

Klippor och forsande vatten

Färgrannt i Järvdalens Naturreservat

Färgrannt i Järvdalens Naturreservat

Järvdalsbäcken

Järvdalsbäcken

Källa: Länsstyrelsen

Taggar:


<< Tillbaka