Integritetspolicy

Din integritet är viktig för Skog & Fjäll därför tar Skog & Fjäll skyddet av din Integritet på allvar och eftersträvar alltid en hög nivå på datasäkerhet. Här hittar du all information om hur Skog & Fjäll samlar in och hanterar dina personuppgifter. Den beskriver också vilka rättigheter du har som kund och hur du nyttjar dina rättigheter. Skog & Fjäll följer svenska personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

Skog & Fjäll tycker det är viktigt att du förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i hur Skog & Fjäll behandlar dina personuppgifter. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Skog & Fjäll.

Skog & Fjäll får inte samla in annan information som används i andra syften utan medgivande från dig som kund.

1. Vad är en personuppgift?

Uppgifter som kan identifiera en fysisk person klassas som personuppgift.

1.2 Vad menas med behandling av personuppgifter

Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning.

2. Ansvarig för personuppgifterna 

Personuppgiftsansvarig är Skog & Fjäll, Lennart Olsson, org.nr. 771016-8258, Thoméegränd 26, 831 35 Östersund, +46-(0)73-800 20 25.

3. Insamling av information

Information som Skog & Fjäll samlar in från dig när vi sluter ett avtal, kontaktar Skog & Fjäll för frågor och information.

Företaget behandlar personuppgifter för detta ändamål bl.a. för att: Kategorier av personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ändamålet är bl.a.: Lämplig laglig grund Lagringsperiod
 Fakturering / Ekonomi Företagsnamn, adressuppgifter Bokföringslagen  Personuppgifterna sparas endast så länge som bokföringslagen kräver,(7år) därefter så raderas personuppgifterna eller ett år efter avslutad kundrelation.
 Support / ärendehantering E-post, telefonnummer, företagsnamn Fullgöra uppgifterna enligt avtalet Raderas efter avslutad kundrelation.
Telefoni Telefonnummer, företagsnamn  Fullgöra uppgifterna enligt avtalet Raderas efter avslutad kundrelation.
Bankinbetalningar Företagsnamn Banklagstiftningen Information om dina bankgiroinbetalningar lagras 16 månader bakåt i tiden.

Dessutom tar Skog & Fjäll automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.

Skog & Fjäll.se har ställt in Google Analytics så att verktyget anonymiserar den information som skickas till Google. Detta görs genom att Google Analytics trunkerar (tar bort) de sista siffrorna i besökarnas IP-adress innan uppgiften skickas till Google.

Mer information under punkt 10.

4. Användning av information

Den information Skog & Fjäll samlar in från dig kan användas för att:

5. Säkerhet

Skog & Fjäll är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att fullgöra uppgifterna enligt avtalet.

6. Utlämnande till tredje part

Skog & Fjäll säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva Skog & Fjäll, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Information som Skog & Fjäll delar till tredje part
Funktion Lagrade uppgifter Part
Bokföring Företagsnamn, adressuppgifter. LJW Redovisning AB, Storgatan 52, 831 33 Östersund. Organisationsnummer: 556760-6198.
Mitt webbhotell. Vid fakturering och offerter kommer personuppgifter att delas med denna leverantör. Detta för att Skog & Fjäll ska kunna utföra mina åtagande mot dig som kund. Företagsnamn, adressuppgifter. Bee Byte AB, Sommargatan 101A 656 37 KARLSTAD. Organisationsnummer: 559052-8062.
Bankinbetalningar Företagsnamn Swedbank AB
Betalningslösning Företagsnamn, adressuppgifter, e-postadress, personnummer Payson AB

7. Informationsskydd

Skog & Fjäll vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Skog & Fjäll använder avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Alla personuppgifter sparas säkert på servrar inom Sverige. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

8. Dina rättigheter

8.1 Begära ut dina uppgifter

Du kan en gång per kalenderår beställa den information som Skog & Fjäll har sparat om dig.

8.2 Rätten att bli glömd

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

Tänk på att det kan finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.

Du har rätt att invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring, automatiserat beslutsfattande och profilering.

Du har rätt att göra invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Om behandlingen av dina personuppgifter är baserad på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande kommer inte att påverka legaliteten gällande behandling av uppgifterna innan du återkallade ditt samtycke.

8.3 Rätt till rättelse

Du kan när som helst uppdatera och korrigera informationen som Skog & Fjäll har sparad om dig, skicka i så fall ett mejl till lennart@Skogfjall.se.

8.4 Rätten till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut dina personuppgifter överföra till en annan personuppgiftsansvarig.

8.5 Rätten till återkalla samtycke

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter och att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.

8.6 Rätten att lämna klagomål

Eventuella klagomål i hur Skog & Fjäll hanterar dina personuppgifter ska lämnas till en tillsynsmyndighet t.ex. Datainspektionen.

9. Avsluta prenumeration

Skog & Fjäll använder den e-postadress du förser oss med för att fullgöra uppgifterna enligt avtalet, skicka information och uppdateringar som angår din beställning. För att få din e-postadress raderad så kontakta lennart@Skogfjall.se.

10. Kakor (”cookies”)

På Skog & Fjäll.se används kakor (cookies) för att kunna se statistik, se hur många som besöker hemsidan och hur du hittade hit, vilka sidor du besöker och hur du navigerar på webbplatsen. Men du förblir anonym för Skog & Fjäll.

Skog & Fjäll använder också kakor för att komma ihåg att du godkänt meddelandet om kakor så du inte behöver klicka bort den varje gång du besöker Skog & Fjäll.se.

Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Det finns två typer av kakor.

  1. Den ena typen av kaka sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Filen används till exempel för att komma ihåg att du godkände Cookie meddelandet.
  2. Den andra typen kallas sessionskaka (engelska “session cookie”). Under tiden du är inne påen webbsida lagras den temporärt i din dators minne. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. Ingen personlig information, till exempel e-post eller namn, sparas om dig.

Skog & Fjäll.se använder båda typerna av kakor.

Avstå från kakor

Om du inte vill att kakor lagras på din dator kan du gå in i webbläsarens säkerhetsinställningar och ställa in så att webbläsaren inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en hemsida och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan också ställa in så att webbläsaren varnar varje gång en hemsida försöker spara en kaka på din dator.

Google Analytics

Skog & Fjäll.se använder Google Analytics, en webbanalystjänst av Google, Inc.

Informationen i de kakor som genereras när du besöker hemsidan inklusive din IP-nummer kommer att vidarebefordras och lagras av Google på deras servrar i USA. Informationen används av Google för att utvärdera och sammanställa en rapport med besöksstatistik så att vi kan analysera och förbättra vår hemsida.

Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-nummer med annan data som Google innehar.

Du förblir anonym

Skog & Fjäll.se har ställt in Google Analytics så att verktyget anonymiserar den information som skickas till Google. Detta görs genom att Google Analytics trunkerar (tar bort) de sista siffrorna i besökarnas IP-adress innan uppgiften skickas till Google.

Avstå från att lämna statistik

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera.

Google Analytics ”Opt-out” tillägg till webbläsare, på engelska

Sekretesspolicy på Google Analytics webbplats

11.Samtycke

Genom att använda Skog & Fjäll.se så godkänner du vår integritetspolicy.

12.Kontakt

Om du har några frågor tveka inte att kontakta Skog & Fjäll.

Personuppgiftsombud för Skog & Fjäll:
Skog & Fjäll
Personuppgiftsombud, Lennart Olsson
Thoméegränd 26
831 35 Östersund
Telefon: +46 (0)73-800 20 25
E-post: lennart@Skogfjall.se

Skog & Fjäll förbehåller sig rätten att ändra denna Integritetspolicy vid behov.

Portfolio